Laatst bijgewerkt op 6 mei 2021

Shopwinkel hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit beleid (samen met onze Algemene voorwaarden, ons Cookiebeleid en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) legt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites in eigendom van of beheerd door Shopwinkel (“Shopwinkel”). Shopwinkel-websites zijn te vinden op www.shopwinkel.com en gerelateerde subdomeinen (de “Sites”). In dit document verwijzen “wij”, “onze” en “ons” naar Shopwinkel en “u”, “uw” “gebruiker”, gebruikers van de Sites.

Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid zijn opgenomen in en maken deel uit van onze Voorwaarden. Als onderdeel van de Voorwaarden vormt het Privacybeleid een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons. Door onze Sites te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u (of uw ouder of wettelijke voogd) de hierin uiteengezette bepalingen en voorwaarden hebt gelezen, deze begrijpt en eraan gebonden bent. Als u (of uw ouder of wettelijke voogd) het niet eens bent met enig deel van dit privacybeleid of onze algemene voorwaarden, gebruik of bezoek de websites dan niet.

INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

a) Informatie die u ons geeft. U kunt ons informatie over u geven wanneer u onze Sites gebruikt door bijvoorbeeld formulieren op onze Sites in te vullen of per telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze Sites te gebruiken, een product zoekt, een bestelling plaatst op onze Sites, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem met onze Sites meldt. De informatie die u ons verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële en creditcardinformatie, persoonlijke beschrijving, geslacht en foto bevatten. Als u bij ons een vacature aanvraagt ​​of vraagt, kunnen we ook aanvullende informatie over u verzamelen, zoals uw werkgeschiedenis en andere informatie in verband met uw aanvraag.
b) Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot elk bezoek aan onze Sites kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:
Technische informatie, waaronder het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform;

Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze site (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of gezocht; reactietijden van pagina’s, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisklikken), en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons Customer Experience Team te bellen .

c) Informatie die we van andere bronnen ontvangen. We werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgingsservices, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en ontvangen mogelijk informatie over u van hen .

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

a) Informatie die u ons geeft. We zullen deze informatie gebruiken:
om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons uit te voeren en om u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u van ons vraagt ​​of om op uw vragen in te gaan;

om u te voorzien van informatie en marketingmateriaal over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die lijken op de materialen die u al hebt gekocht of die u hebt geïnformeerd over of om u te informeren over aankomende evenementen of om enquêtes of vragenlijsten uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze Sites en uw winkelervaring;

om u informatie te geven over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Als u een bestaande klant bent, nemen wij alleen contact met u op via elektronische weg (e-mail of tekst) met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die waarover een eerdere verkoop of onderhandelingen over een verkoop aan u hebben plaatsgevonden. Als u een nieuwe klant bent, nemen wij alleen op elektronische wijze contact met u op als u hiermee heeft ingestemd;

om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten of als er een probleem is met uw levering;

om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze sites op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;

om de geldigheid van een transactie te onderzoeken, in het geval dat we een redelijk vermoeden van fraude hebben (we voeren routinematige online fraudepreventiemaatregelen);

voor klantenservice doeleinden, om contact met u op te nemen als u niet bent uitgecheckt, om gevolg te geven aan verlaten winkelwagentjes of om te zien of er een probleem was met uw gebruik van de Sites.

b) Informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken:
om onze Sites te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;

om onze Sites te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;

om u toe te staan ​​deel te nemen aan alle interactieve functies van onze Sites, wanneer u ervoor kiest om dit te doen;

als onderdeel van onze inspanningen om onze Sites veilig en beveiligd te houden;

om de effectiviteit van advertenties die we u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties aan u te leveren;

om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze Sites over goederen of diensten die u of hen interesseren, of om contact met u op te nemen als u niet bent uitgecheckt of om gevolg te geven aan verlaten winkelwagentjes of om te zien of er een probleem was met uw gebruik van de Sites.

c) Informatie die we van andere bronnen ontvangen. We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).

COOKIES EN ANDERE WEBTECHNOLOGIEËN EN VERDERE GEGEVENS VERZAMELD

Onze Sites gebruiken cookies, “beacons” en andere webtechnologieën (gezamenlijk “Webtechnologieën”). Wanneer u onze Sites bezoekt of er interactie mee heeft, kunnen we Web Technologies gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik en apparaat, inclusief maar niet beperkt tot locatiegebonden gegevens, apparaat-identificatienummers, browsegeschiedenis, domeinnaam, Internet Protocol (IP) adres, browsertype, datum en tijd van elk bezoek, de pagina’s die u bezoekt en andere informatie. We kunnen deze informatie gebruiken om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren tijdens het gebruik van onze Sites. Informatie die via u wordt verzameld, ook via Web Technologies, kan ook worden gebruikt om de technische prestaties en het functioneren van de Sites te vergemakkelijken, te ondersteunen en te verbeteren.

Als u onze Sites gebruikt, stemt u in met het gebruik van Webtechnologieën (inclusief cookies) in overeenstemming met ons Cookiebeleid. Klik hier voor meer informatie over de soorten cookies die onze Sites gebruiken voor ons Cookiebeleid.

Daarnaast kunnen we u extra keuzes bieden met betrekking tot het gebruik van deze webtechnologieën. Sommige van onze webtechnologieën worden alleen op opt-inbasis op uw apparaat gebruikt, dus als u er actief voor kiest ze te ontvangen.

OPENBAARHEID VAN UW INFORMATIE

Ons beleid is om de hierboven beschreven informatie niet te delen met derden buiten Shopwinkel zonder uw voorafgaande toestemming. We kunnen echter de informatie die we over u verzamelen, delen in beperkte omstandigheden, waaronder:

Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van om het even welk contract dat wij met hen of u aangaan. Bijvoorbeeld:

a) we geven uw bezorgadres en telefoonnummer door aan onze koeriersbedrijven voor het geval zij u rechtstreeks moeten contacteren als er een probleem is met uw levering;
b) we geven bepaalde persoonlijke gegevens door aan externe betalingsbeheerbedrijven om hen in staat te stellen uw creditcard- of bankpasgegevens te verifiëren;
c) we geven bepaalde inkoopinformatie en kortingen door aan zakelijke partners die dergelijke kortingsschema’s faciliteren, op voorwaarde dat u zich eerder bij hen hebt geregistreerd.
d) we geven uw persoonlijke gegevens door aan zakenpartners die ons voorzien van en ons helpen bij het gebruik van software voor klantenservicebeheer, die is ontworpen om onze interactie met klanten en uw klantenservice te verbeteren en te beheren.
Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en weergeven.

Analytics- en zoekmachine-aanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze Sites.

Dienstverleners die we kunnen gebruiken om ons te helpen bij het uitvoeren en vervolgens analyseren van de resultaten van klantonderzoeken of vragenlijsten.

Kredietinformatiebureaus om ervoor te zorgen dat uw creditcard of betaalkaart niet wordt gebruikt zonder uw toestemming. Dit gebeurt alleen om uw identiteit te bevestigen. Er wordt geen kredietcontrole uitgevoerd en uw kredietwaardigheid wordt niet beïnvloed.

We kunnen uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken:

In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.

Als we van plan zijn te fuseren met of worden overgenomen door die derde partij of in verband met een gedeeltelijke of totale verkoop van activa, faillissement of een andere bedrijfswijziging.

Als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dagvaarding of rechterlijk bevel of om onze voorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen.

Als we te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking van informatie noodzakelijk is om: onmiddellijke schade of financieel verlies voor ons te voorkomen; voorkomen of rapporteren van vermoedelijke illegale activiteiten; iemands rechten, eigendommen of veiligheid beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Als u anders toestemming geeft of ons verwijst om uw informatie met derden te delen.

JOUW KEUZES

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketing-e-mails van Shopwinkel, kunt u dit doen door de link voor afmelden in dergelijke berichten te gebruiken of uw accountinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat als u besluit om u af te melden het mogelijk enkele dagen duurt om uw opt-outverzoek te verwerken en dat u gedurende deze tijd promotie- of marketingmateriaal blijft ontvangen. Houd er ook rekening mee dat het weigeren van ontvangst ons niet belet u andere soorten niet-promotionele berichten te sturen, zoals e-mails die transacties bevestigen. We bieden u ook de mogelijkheid om uw accountgegevens te corrigeren en bij te werken wanneer u bent aangemeld bij uw account.

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons werkt of voor een van onze leveranciers. Dit personeel kan zich bezighouden met, onder andere, de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

INFORMATIEBEVEILIGING

We gebruiken de beste praktijken voor cyberbeveiliging om ongeoorloofd gebruik, toegang of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt bijvoorbeeld opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met SSL / TLS-technologie en kaartgegevens worden verwerkt door PCI-compatibele betalingsproviders.

Hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan geen enkel systeem 100% veilig zijn en kunnen we de absolute veiligheid van uw persoonlijke gegevens niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. U kunt uw online persoonlijke gegevens beschermen door deze veiligheidstips te volgen:

Als u een openbare computer of een terminal gebruikt, moet u altijd uitloggen en de browser sluiten wanneer u een online sessie voltooit.

Houd wachtwoorden privé. Houd er rekening mee dat iedereen die uw wachtwoord kent, toegang heeft tot uw account.

Bij het maken van een wachtwoord is een combinatie van letters en cijfers het beste. Gebruik geen woordenboekwoorden, uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke informatie die u gemakkelijk kunt verkrijgen. Het wordt ook aanbevolen dat u vaak uw wachtwoord wijzigt.

Vermijd hetzelfde wachtwoord voor meerdere online accounts.

U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken en up-to-date te houden.

Als er een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account is (of u vermoedt), dient u dit onmiddellijk aan ons te melden.

Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Sites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

KINDEREN

Onze Sites zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Als u jonger bent dan 13 jaar, stop dan met het gebruik van onze Sites. Het is ons beleid om kinderen onder de 13 jaar niet bewust te vragen of toe te staan ​​hun persoonlijke informatie voor welk doel dan ook te verstrekken.

TOEGANG TOT INFORMATIE

Als u een kopie wilt zien van de persoonlijke gegevens die we over u hebben, stuur dan een e-mail naar info@shopwinkel.com. We behouden ons het recht voor om een ​​kleine vergoeding in rekening te brengen voor onze administratiekosten, waar we wettelijk het recht toe hebben.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te bekijken.

WEBSITES VAN DERDEN

Onze Sites kunnen links naar andere sites bevatten, zoals platforms voor sociaal netwerken. Houd er rekening mee dat we niet instemmen met en niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere sites. Het privacybeleid dat hier wordt gepresenteerd, is niet van toepassing op dergelijke sites. Als u vragen hebt over de datapraktijken van deze andere bedrijven, moet u hun privacybeleid herzien.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan info@shopwinkel.com.
KvK nummer: 80020801